DAVČNO SVETOVANJE

Bistvena skrb in orientacija naših storitev je usmerjena v davčno svetovanje, ki je prilagojeno vsaki stranki posebej, glede na njihovo potrebo in naravo poslovanja. Izolirano davčno svetovanje, ki temelji bolj ali manj zgolj na prevajanju davčnih zakonov v stranki bolj razumljiv jezik ne predstavlja dodane vrednosti. Nasprotno pa, so dobri, natančni in pravilno interpretirani računovodski podatki, temelj poslovodskega odločanja.

E-mail info@rrsystem.si
Telefon: 01 24 18 160
Koprska ulica 2a, Ljubljana