RAČUNOVODSTVO

Z vodenjem poslovnih knjig se ukvarjamo od leta 1998. Pri delu se osredotočamo na osebni odnos s stranko in natančno ter ažurno obdelavo podatkov. Naši klienti so samostojni podjetniki, društva, zasebni zavodi, mala in srednje velika podjetja ter delniške družbe. Ne nudimo storitev javnim zavodom in agencijam, ki so v državni lasti oziroma so proračunski porabnik.

Dobri, natančni in ažurni računovodski podatki predstavljajo temelj poslovodskega odločanja.

E-mail info@rrsystem.si
Telefon: 01 24 18 160
Koprska ulica 2a, Ljubljana